Kommunikation med djur

Djur har ett medvetande och med det medvetandet kan de kommunicera med andra djur och med oss människor. Det sker genom bilder, känslor och tankar som skickas ut från hjärnan med hjälp av energi. Vi kan ta emot den energin och se inre bilder, känna känslor eller höra de ”ord” som djuret skapar och sänder ut.

Under årens lopp har jag haft förmånen att hjälpa framför allt hästar (vårt känsligaste husdjur) som av olika anledningar haft problem av olika slag. Med mitt seende kan jag uppfatta var djuret har smärta eller vad som oroar. Det jag uppfattar kan jag då förmedla till djurets skötare/ägare, som genom sin kunskap kan agera för djurets bästa. Vi kan på det sättet arbeta tillsammans, där mitt seende vägleder ägaren vid  till exempel behov av massage, trauman, hovvård, kost och näringsbehov, placering i stallet m.m.


,