OM MIG

Åsa Persson – healer och seende
Å.P Energidiagnostic

Jag arbetar med att hjälpa människor att komma i balans med/i sig själva och de energisystem som finns i och utanför kroppen. Seendet vägleder och som extern hjälp har vi de energier som finns runtomkring oss och på kraftplatser. Numera behandlar jag utifrån en egen metod där mitt seende vägleder mig och klienten i arbetet med energisystemen.

Jag finns i Stockholm och har varit verksam sedan 1991. Olika typer av blockeringar kan hämma och begränsa en persons utveckling och självläkning och där kan jag ta bort blockeringar som uppstått och fylla på med energier. 

Runt omkring oss och i naturen finns kraftfulla energier att förmedla och jag samarbetar ibland med andra arrangörer och gör då utflykter där vi utforskar platsens energier och hur de påverkar kroppens energisystem…

Min Vision

Min vision är -med energi (healing) behandla människor i de 10 olika energisystem som jag uppfattar med mitt seende. Behandlingen syftar till att ta bort de energiblockeringar som kan finnas och få energin att flöda fritt…


Behandlingar

Olika behandlingar (energiöverföring/healing) genomförs beroende på klientens problematik, där balansering och helande är målet. En genomgång av energisystemen där blockeringar undanröjs är alltid en del av processen. Vid allvarliga obalanser kan det bli frågan om kortare, men återkommande behandlingar…