Utflykter

Redan under förkristen tid hade människor kunskap om och använde sig av energier, som finns ute i landskapet. Rent dricksvatten var en förutsättning och kallkällorna blev den naturliga samlingsplatsen. När katolicismen kom till Sverige tog den över de platser som sedan länge hade använts i ritualer och ceremonier av olika slag. Man samlades vid källorna och döpte människor och här byggdes de första träkyrkorna som senare ersattes av stenkyrkor. Träkyrkorna byggdes på de kraftplatser som användes av befolkningen och deras andliga ledare.  De första stenkyrkorna som byggdes här under 1000-talet och några århundraden framåt finns fortfarande kvar.På de här platserna finns kraften kvar i kanaler, klot, moln, droppar och ovaler m. m.

Jag ser energierna ibland annat rött, blått, grönt, gult, vitt, ljust violett, mörkt violett, svart, orange. Det förekommer dessutom energikombinationer av olika slag. Energier har en helande effekt på oss människor och är väl värda att besöka för meditation och samvaro.Under flera år har jag samarbetat med olika arrangörer och berättat för grupper om de energier jag ser på de här platserna. Fokus har legat på kyrkor och andra kraftplatser längs Långhundraleden, den vattenled som sjöfarare för länge sedan använde för att segla in till Uppsala. Vattnet har sedan länge sjunkit undan men kyrkorna står kvar och används än idag.

Här nedan är en bild från en kraftplats där stenarna finns nära Hågahögen i Uppsala. Enligt arkeologerna har här inte stått någon byggnad som man kan tro och det tänker jag stämmer bra. När jag kom hit till högen blev jag visad till den här platsen av en enetitet. Hon visade sedan hur man ska göra för att få helande av energierna som finns i rektangeln. Man går in i mitten  stannar ett steg från mitten och tar in energin. när det känns klart går man bakåt, vänd dig inte om, och stanna efter ca 1 meter  och  ta in vad som händer i kroppen. Fortsätt så bakåt till du känner en lättnad och allt känns klart. Det är olika för olika människor hur många gånger man ska stanna, men man kan tänka att varje ”bakåtgång” renar ett chakra.  Jag kan hjälpa till på distans för att se när du står på rätt plats, om det finns behov. Ring och gör upp om tid.