Behandlingar

Jag arbetar med att hjälpa människor att komma i balans med/i sig själva och de energisystem som finns i och utanför kroppen. Seendet vägleder och som extern hjälp har vi de energier som finns runtomkring oss och på kraftplatser. Numera behandlar jag utifrån en egen metod där mitt seende vägleder mig och klienten i arbetet med energisystemen. När jag arbetar på distans så jag skickar energi och tittat på vad som händer i kroppens energisystem.  Behandlingar på plats  i mitt hem tar ca 1 1/2 timme.

Jag finns i Stockholm och har varit verksam sedan 1991. Olika typer av blockeringar kan hämma och begränsa en persons utveckling och självläkning och där kan jag ta bort blockeringar som uppstått och fylla på med energier. 

Runt omkring oss och i naturen finns kraftfulla energier att förmedla och jag arbetar även här på distans, genom att via telefonkontakt förmedla vad som händer med energierna i och omkring kroppen när du befinner dig på en kraftplats. Jag samarbetar också med andra samarbetspartners och arrangörer och gör då utflykter där vi utforskar platsens energier och hur de påverkar kroppens energisystem. 

Då och då har jag kurs och ibland föredrag om olika energier, kraftplatser, drakar och seendet.

Här ingår:

 • Immunförsvarens energisystem
 • Meridianernas energisystem
 • Akupunkternas energisystem
 • Grundläggande livsenergins energisystem
 • Nervsystemets energisystem
 • Känslornas energisystem
 • Hormonernas energisystem
 • Universella energisystemet
 • Chakrornas energisystem
 • Lymfornas energisystem
 • Kausala(anden)
 • Eteriska (paranormala-själen)
 • Mentalt-emotionella(eng. ”mind”)
 • Fysiska (kroppen)