Vision

Min vision är att med energi (healing) behandla människor i de olika energisystem som jag uppfattar med mitt seende. Behandlingen syftar till att ta bort de energiblockeringar som kan finnas och få energin att flöda fritt. Att påverka den självläkningsprocess som ständigt pågår i vår kropp och själ.

Att förmedla hur, vad och var det finns energier på kraftplatser och vad de gör för att hela oss människor.

Att hjälpa djuren kommunicera med oss människor och därmed öka vår förståelse för deras behov och vår hantering av dem.