Välkommen till Å.P Energidiagnostic

Min vision Sprida energi seendet, behandla energisystemen, dela kunskapen om hur seendet kommer fram, öka förståelsen för djuren, sprida kunskapen om energier i medeltida kyrkor.